Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. ΚΥΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

του κ. Κύρκου Σπυρίδωνα

με θέμα:

«Απηχήσεις της πλατωνικής φιλοσοφίας

στο Tractatus του L. Wittgenstein»,

θα γίνει

την  Τρίτη 10 Δεκεμβρίου  2019,

ώρα 18.00

στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων

του Τμήματος Φιλοσοφίας

[1ος  όροφος]

ΚΥΡΚΟΣ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...