Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

της κ. Κολιοπάνου Ευαγγελίας

με θέμα:

«Η πολιτική σημασία της παιδείας κατά τον Αριστοτέλη»,

θα γίνει

τη Δευτέρα  9  Δεκεμβρίου  2019

ώρα 12.00

στην 1η Αίθουσα

του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (Μεγάλη)

[Μεταβατικό κτίριο]

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...