ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 7 Δεκεμβρίου, 2019

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. ΚΥΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Κύρκου Σπυρίδωνα με θέμα: «Απηχήσεις της πλατωνικής φιλοσοφίας στο Tractatus του L....

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Κολιοπάνου Ευαγγελίας με θέμα: «Η πολιτική σημασία της παιδείας κατά τον Αριστοτέλη»,...