ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ [Διδάσκων: Δρ Ευ. Τριανταφύλλου]

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα προπτυχιακά μαθήματα θα διδάσκονται εφεξής, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

α. Ιστορία της Λογικής ΙΙ: Σύγχρονη Φιλοσοφική Λογική

    (Δευτέρα,  ώρα 15.00-18.00, Αίθουσα 3) και

β. Εισαγωγή στη Φιλοσοφική Λογική 

     (Δευτέρα, ώρα 18.00-21.00, Αίθουσα 3) 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...