ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Φιλοσοφίας

θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30.

Υπενθυμίζεται ότι στην οικεία τελετή ορκίζονται και οι μ.φ. του Τμήματος Φιλοσοφίας

(Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” και Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής”).

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...