Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά

στην ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα

του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...