Δημόσια υποστήριξη ΜΔΕ κας. Στεργίου

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 06:00 μ.μ. στο Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, του 1ου ορόφου του κτιρίου του Τμήματος Φιλοσοφίας θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κας Ουρανίας Στεργίου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα: «Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την αγγλική γλώσσα στο δημοτικό σχολείο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη».

Ανακοίνωση Υποστήριξης Στεργίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...