ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» (Διαπολιτισμική και Συγκριτική Παιδαγωγική)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής»

Ανακοίνωση

για το ΠΜΣ  «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κατεύθυνση «Διαπολιτισμική και Συγκριτική Παιδαγωγική» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου έχουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Διδάσκων-/ουσα Μάθημα Ημέρα – ώρα Έναρξη Αίθουσα
 

Α.Α. Βερονίκη,

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

·      Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής για την Εκπαιδευτική Έρευνα  

Πέμπτη

12.00-15.00

 

24/10

Εργαστήριο Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας

(1ος όροφος κτιρίου ΦΠΨ)

 

Λ. Μπενινκάζα,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής Ι  

Τετάρτη

16.00-19.00

 

 

23/10

Εργαστήριο

Ε.Μ.Ε.Δ.Α.Γ.Ε.

(αίθουσα 23)

(2ος όροφος κτιρίου ΦΠΨ)

 

Π.Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής

 

Α.Γκότοβος,

Καθηγητής

 

Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής Ι

 

 

Τρίτη

9.00-12.00

 

22/10

Εργαστήριο Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας

(1ος όροφος κτιρίου ΦΠΨ)

 

Ιωάννινα, 14/10/2019

Εκ μέρους της Σ.Ε

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

L.Benincasa

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...