Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. ΒΟΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

της κ. Βότη Θεοδώρας

με θέμα:

«Η Καθολική Γραμματική του Noam Chomsky:

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και κριτική στο πεδίο της αναλυτικής φιλοσοφίας»,

θα γίνει

την  Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου  2019

ώρα 14.00

στην  Αίθουσα  Συνεδριάσεων

του Τμήματος Φιλοσοφίας

[1ος όροφος].

 

ΒΟΤΗ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...