Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

του κ. Αργυρού Δημητρίου

με θέμα:

«Ο μεταπολιτευτικός ριζοσπαστισμός

στην Ελλάδα (1974-1990) ως ‘μορφή ζωής’: 

Μια επιστημολογική προσέγγιση»,

θα γίνει

την  Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου  2019,

ώρα 15.30

στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων

του Τμήματος Φιλοσοφίας

[1ος  όροφος].

ΑΡΓΥΡΟΣ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...