ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 21 Σεπτεμβρίου, 2019

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Αργυρού Δημητρίου με θέμα: «Ο μεταπολιτευτικός ριζοσπαστισμός στην Ελλάδα (1974-1990) ως ‘μορφή ζωής’:  Μια επιστημολογική προσέγγιση», θα γίνει την  Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου ...

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. ΒΟΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Βότη Θεοδώρας με θέμα: «Η Καθολική Γραμματική του Noam Chomsky: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και κριτική στο πεδίο της αναλυτικής φιλοσοφίας», θα γίνει την ...