ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 28 Ιουνίου, 2019

ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής” (2019-20): προκήρυξη και ύλη για εξετάσεις εισαγωγής

Η προκήρυξη και σχετικό υλικό (έντυπο αίτησης και δελτίο προσωπικών στοιχείων) για το Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Τμήματος στην ενότητα Μεταπτυχιακές Σπουδές. Ενδεικτική βιβλιογραφία