ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 27 Ιουνίου, 2019

Οδηγός Σπουδών 2019-2020

Στον ιστότοπο του Τμήματος (ενότητα Σπουδές > Προπτυχιακές σπουδές) έχει αναρτηθεί ο Οδηγός Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 καθώς και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις, όπως εγκρίθηκαν από...