ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 13 Ιουνίου, 2019

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” (2019-2020): Προκήρυξη και ύλη για εξετάσεις εισαγωγής

Η προκήρυξη και σχετικό υλικό (έντυπο αίτησης και δελτίο προσωπικών στοιχείων) για το Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Τμήματος στην ενότητα Μεταπτυχιακές...